Webhosting med Git

Webhosting med Git

Versionshanteringssystemet Git har tagit världen med storm. Det används idag för att hantera allt från källkod till dokumentation och en fantastisk infrastruktur har vuxit upp runt verktyget med tjänster som github.com i spetsen. På beebyte använder även vi Git för versionshantering av våra interna system. Vi har även en publik organisation på github.com där vi har publicerat vår övervakningsmotor Irisett.

Vi får ibland frågan om det är möjligt att använda Git för att publicera sin webbsida på beebytes webbhotell. Svaret på den frågan är ”Ja – absolut”, däremot kanske det inte är helt självklart hur man ska gå tillväga.

 

Hur gör man – två olika tillvägagångssätt

Det finns två olika metoder man kan använda för att publicera sin webbsida genom Git. Om man redan har webbsidan i ett Git repository på nätet, antingen på en publik tjänst som Github eller på en privat server, så kan ditt webbkonto kopplas mot Git repositoryt och automatiskt eller manuellt publicera förändringar på din webbsida.

Om du saknar befintlig Git hosting så kan du istället välja att använda ditt webbkonto som Git repository och på så vis publicera din webbsida. Git repositoryt och webbplatsen hålls separata och du väljer själv om du vill att nya commits till Git repositoryt ska publiceras på webben direkt eller om det ska vara ett manuellt steg att publicera dina ändringar.

 

Så kommer du åt Git inställningarna

För att komma till inställningarna för Git för ditt webbkonto så går man via vår kundportal http://portal.beebyte.se . Där klickar man Hosting -> Webbhotell -> -> Avancerade inställningar. Git inställningarna finns då tillgängliga genom att klicka på Git knappen:

Webhosting med Git 1

 

Remote Git hosting

För att konfigurera Remote Git hosting, alltså att använda ett Git repository som ligger på en extern tjänst, måste man första och främst ange en publik URL till Git repositoryt.

Webhosting med Git 2

Svårare är det inte. När URLen har matats in kan man också ange vilken branch som ska användas och i vilken katalog på webbutrymmet som filerna ska publiceras.

Webhosting med Git 3

Som tillägg till det kan man också välja att använda webhooks så att webservern automatiskt notifieras när något har förändrats i Git repository. På så vis kan nya commits automatiskt publiceras utan att man manuellt behöver gå in i kontrollpanelen och trycka Pull Updates. För att konfigurera webhooks klickar man på Repository Settings länken. Där finns en Webhook URL som kan ange hos externa tjänster med stöd för webhook, t.ex. Github.

Webhosting med Git 4

I Githubs ände går man in på sitt repository och väljer Settings -> Webhooks. Payload URL inställningen motsvarar Webhook URL länken ovan. Content type ska vara application/json.

Webhosting med Git 5

 

Lokal Git hosting

Det går också bra att använda beebytes webbserver som Git repository för att undvika behovet av att använda en extern Git tjänst. Börja då med att ange ett namn på Git repositoryt:

Webhosting med Git 6

En URL till ett Git repository blir då tillgänglig. Git repositoryt lagras på samma utrymme som ditt webbdata (men givetvis inte tillgängligt för externa användare, alltså inte under HTTP-roten).

Webhosting med Git 7

Under Repository Settings kan man styra om man vill att deployment ska ske automatiskt när en ny commit pushas till Git repositoryt eller om man själv vill gå in och trycka publish innan uppdateringarna tas live.

Help länken visar exakt hur man ska ansluta till det nyskapad Git repositoryt:

Webhosting med Git 8

Kontouppgifterna som används för Git repositoryt är desamma som används för FTP tillgång till webbsidan.

Har du ytterligare frågor om ditt webbhotell skicka ett mail till oss på support@beebyte.se eller ta kontakt med oss via chatten på https://www.beebyte.se

Du är också välkommen testa helt grati, börja med att skapa ett konto för vårt webbhotell

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom