Våra datacenter - VPS, Webbhotell och molntjänster

Våra datacenter

Datacenter 02 - Skynet

Datacenter 03 - WOPR

Datacenter 02 är vår primära hall för drift av servrar. Denna inryms i en fastighet där försvaret fortfarande bedriver verksamhet varpå den vaktas av beväpnade vakter. Hallen är ansluten med avbrottsfri ström, dubbla förbindelser ut mot internet samt automatisk brandsläckning.

Datacenter 03 är vår hall för backuper. Hallen inryms i en fastighet som tillhört försvaret och ansluts till Datacenter 02 via dedikerad svartfiber. Hallens kyla kommer från bergets naturligt kalla luft. Nedan ses ett av luftintagen för kyla samt några av servrarna placerade i hallen.

elektricitet till servrar för dc02
Server i DC02
Luftintag DC03
Servrar i DC03

Fysisk säkerhet

Våra datacenter är placerade i Karlstad och inryms i lokaler som tidigare tillhört försvarsmakten. Försvaret bedriver delvis fortfarande verksamhet i samma lokal som vi har vårt primära datacenter, vilket medför att lokalerna övervakas dygnet runt av säkerhetsklassad och beväpnad personal.

Servrarna skyddas med miljöövervakning, kyla samt redundant elförsörjning via UPS och dieselaggregat. Samtliga vitala serverkomponenter är byggda enligt N+1 principen för att våra hosting-lösningar ska vara tillgängliga dygnet runt.

Nät

Våra servrar är anslutna till ett av europas största och kraftigaste stamnät. Genom anslutningen kan vi ge er som kund snabba svarstider och hög tillgänglighet. Anslutningen sker i primärhallen via fiber med redundans och geografisk diversitet (ingångar från olika geografiska positioner).

LIR@Ripe

Beebytes ägarsfär är medlemmar av organisationen Ripe (Regional Internet Registry for Europe) och är en så kallad egen LIR (Local Internet Registry). Det innebär att vi själva äger och administrerar våra egna IPv4 och IPv6 adresser. Det ger oss en ökad kontroll och flexibilitet.