SLA - Service Level Agreement till din server eller VPS

SLA
Service Level Agreement

SLA - Trygghet för drift av din server

Att ha ett SLA för sin server gör att du kan sova lugnt om natten. Vi finns där dygnet om, årets alla dagar för att se till så att din server eller dina system fungerar som det är tänkt. Våra erfarna driftstekniker finns tillgängliga för att avhjälpa fel så att ni kan fortsätta att fokusera på er verksamhet.

Så fungerar det

I samband med att ni beställer SLA till er server så bestäms vilka mätpunkter som ska sättas upp för ert system samt om ni vill ha några särskilda åtgärdsinstruktioner. Därefter övervakas systemet regelbundet dygnet om. Vid ett larm så kommer våra tekniker att agera enligt åtgärdsinstruktionerna eller efter bästa förmåga för att avhjälpa felet.

Välj det serviceavtal som passar din verksamhet

 

SLA BASIC

ej affärskritisk

SLA Platform

viktig

SLA Platform Plus

affärskritisk

SLA Basic
Ingår
BAS-SLA ingår alltid

 • Inställelsetid kontorstid: 4 timmar
 • Inställelsetid övrig tid: Ingår ej
 • Support kontorstid
 • Plattformsövervakning på underliggande komponenter
 • Felanmälan övrig tid
 • Åtgärdsförsök OS kontorstid 
 • Åtgärdsförsök OS övrig tid 
 • Åtgärdsförsök Applikation kontorstid 
 • Åtgärdsförsök Applikation övrig tid 
 • Ingår

SLA Platform
995kr/mån
Tecknas per organisation

 • Inställelsetid kontorstid: 1 timma
 • Inställelsetid övrig tid: 1 timma
 • Support kontorstid 
 • Plattformsövervakning på underliggande komponenter 
 • Felanmälan övrig tid 
 • Åtgärdsförsök OS kontorstid 
 • Åtgärdsförsök OS övrig tid 
 • Åtgärdsförsök Applikation kontorstid 
 • Åtgärdsförsök Applikation övrig tid 
 • Tecknas per organisation

SLA Platform Plus
+295kr/mån
Tecknas per virtuell server

 • Inställelsetid kontorstid: 10 minuter
 • Inställelsetid övrig tid: 1 timma
 • Support kontorstid 
 • Plattformsövervakning på underliggande komponenter 
 • Felanmälan övrig tid  
 • Åtgärdsförsök OS kontorstid 
 • Åtgärdsförsök OS övrig tid  
 • Åtgärdsförsök Applikation kontorstid  
 • Åtgärdsförsök Applikation övrig tid  
 • Kräver SLA Platform, tecknas per objekt

Vid användandet av beredskapstelefon eller vid larm från övervakning debiteras minst en timma konsultationstaxa (dubbla konsultationstaxan vid helg och natt (kl 18.00-08.00 samt lördag och söndag) enligt tjänstens allmänna villkor. Om driftstörningar som orsakats av beebyte föranleder samtal eller larm så debiteras inte kund.