Vilken backupstrategi ska jag välja? - VPS, Webbhotell och molntjänster
Vilken backupstrategi ska jag välja?
Det är som tur är kanske inte alltid man behöver en bombdräkt när saker har gått fel. Däremot är det aldrig fel att vara förberedd!

Vilken backupstrategi ska jag välja?

I den här artikeln så diskuterar vi vilken backupstrategi man kan överväga för att skydda sitt data. Att ha backup (säkerhetskopior) på sitt data är A och O den dagen något går snett. För frågan är inte om utan när en fil blivit korrupt, data av misstag tagits bort eller liknande.

För att göra artikeln lite mera lätthanterligt så kommer vi i denna första del att endast beröra beebytes Linux VPSer.

Artikeln är dock så allmänt skriven så vi hoppas att den även kan ge tips på hur man kan tänka och göra på andra plattformar.

Backupstrategi 1A – hur ofta ska man ta backup och hur länge ska man spara den?

Hur ofta man ska ta en backup beror på hur mycket föränderligt data man har och hur viktiga dessa förändringar är för verksamheten. I normalfallet rekommenderar vi att man tar minst en backup per dygn. I många fall är detta tillräckligt.

Det innebär i praktiken att man är beredd att tappa 1 dygns data (arbete) om det är så att olyckan är framme.

I vissa fall så är det dock viktigt att man tappar så lite data som möjligt, t.ex. vid transaktionsintensiva e-handels eller affärssystem. I de fallen rekommenderar vi såklart att man tar backup betydligt oftare. I vart fall på den data (filer och databaser) som är av vikt för verksamheten.

Retention, retention, retention

När man pratar om hur länge man sparar en säkerhetskopia så brukar man använda sig av det engelska begreppet ”retention”, på svenska kan det översättas till (ungefär) behållningstid.

Med andra ord: hur länge man ska behålla en backup innan man tar bort den och ersätter den med en ny.

Hur lång tid man ska behålla backuper i sitt backupschema bör också styras av verksamheten. I de fall man är relativt säker på att man snabbt upptäcker om en fil saknas eller har blivit korrup så kan det räcka med ett par dagars behållning.

Ofta så är dock verkligheten en annan. Ledigheter, semestrar, helger och annat kan göra det tar ett tag innan problem upptäcks. Därför rekommenderar vi att man har minst 7-10 dagars behållning på sina backuper.

Image, full backup, inkrementellt och block-baserat

Alla dessa är olika metoder för att ta backup. Ibland används de var för sig, men oftast kombineras de för att spara lagringsutrymme, minska tidsfönstret för att ta backup på servern och för att minska lasten på servern.

Image backup är en hel avbild av servern. Tanken med en image-backup är att det enkelt ska gå att återstålla hela servern till den specifika tiden då backupen togs. Denna lämpar sig med andra ord väl för Disaster Recovery scenarion där hela servern slutat fungera och man snabbt behöver återställa driften.

Full och inkrementell backup används oftast i kombination med varandra. En full backup tar, precis som det låter, en hel kopia av alla filer på servern. Därefter brukar det kombineras med att det endast tas inkrementell backup, med andra ord så kopieras endast filerna som förändrats därefter.

Block-baserad backup kan man säga är ett annat sätt att läsa data från servern som ska säkerhetskopieras. Istället för att läsa fil-för-fil som kan vara ganska intensivt och tungt för servern så läser man här istället datablocken på disken.

Genom att bara jämföra datablock så kan inkrementella backuper ske oerhört snabbt på stora datamängder och på så vis kan man göra backup betydligt oftare.

Så vad ska jag då välja för min Linux VPS?

beebyte erbjuder både traditionell image backup (via serverhanteraren) samt block baserad backup via B3 Block Based Backups.

Nedan jämför vi de olika alternativen:

Image backup

Via serverhanterare
kr 0,8 / GB Lagringskostnad månadsvis
  • Återställning av hela servern
  • Återställning av enskilda filer endast via klon
  • Incremental forever
  • Ej blockbaserad

B3 Block Based Backups

Hanteras via B3 Console
kr 2 / GB Lagringskostnad månadsvis
  • Återställning av hela servern
  • Enkel återställning av enskilda filer
  • Incremental forever
  • Blockbaserad för bättre prestanda
  • En backup / timma i ursprungsläge