fbpx Skip to content

beebyte PaaS – Allt du behöver veta om Containrar

Jelastic, teknologin som vår tjänst beebyte PaaS är baserad på, kombinerar två typer av containrar i en enda plattform. Denna typ av teknologi är inriktad på att lösa olika problem beroende på strukturen av din applikation, och kan därför vara bra i olika situationer. 

Systemcontainrar – Är en av de äldsta containertyperna som också är ganska lik Virtual Machines (VM). Det är en tillståndsgivande operativsystemcentrerad lösning som kan köra flera processer. System-containers används sedan vanligtvis för traditionella eller monolitiska applikationer, eftersom de kan vara värdar för arkitekturer, verktyg och konfigurationer implementerade för just VM:ar.

Applikationscontrainrar – är en relativt ny containertyp, som vanligtvis kör en enda process inuti. Det är en tillståndslös mikroservice-centrerad lösning som lätt kan skalas horisontellt. Applikations-containrar är de mest lämpliga för oföränderliga och tillfälliga infrastrukturer. Flera implementeringar av applikationscontainrar finns tillgängliga på marknaden, t.ex. Docker- containrar och CRI-O.  Den mest använda tekniken för applikations-containrar däremot är Docker. 

När man pratar om containrar nuförtiden, tänker man ofta på Docker-teknik, eftersom den i hög grad har varit en favorit under de senaste åren. En del hostingleverantörer erbjuder också applikations-containrar med Docker inuti VM:ar, som inkluderar Guest OS med sitt eget minne, CPU och “diskfotavtryck” som ökar mängden nödvändiga resurser för att köra applikationen till den grad att hostinglösningen blir alldeles för dyr. I fallet med Jelastic körs Docker-tekniken i system-containrar inom samma kärna och således delar de OS-resurser från värdoperativsystemet och minskar förbrukningen. Och även om de är lättare än virtuella datorer, är dessa kapslade containers fortfarande mycket isolerade och säkra.

Inom Jelastic-plattformen kan olika typer av containrar användas för olika situationer:

  • Certifierade Managed Containers
  • Custom Docker-containrar
  • Docker Engine CE (Docker Native)
  • Kubernetes-kluster 

Nedan kommer vi att redogöra för varje typ av container i detalj, samt ge några tips om vilka alternativ som kan vara mer lämpliga för specifika projekt.

Certifierade Managed Containers

Det vanligaste och rekommenderade valet som Jelastic rekommenderar är certifierade containrar. Plattformen erbjuder flera förkonfigurerade och hanterade mjukvarustackar, som möjliggör skapandet av flexibla topologier med den nödvändiga applikationsservern (Java, PHP, Node.js, Ruby, Python eller Go), lastbalanserare, databaser, etc.

Alla dessa certifierade containrar är noggrant testade och optimerade specifikt för det vanligaste scenariot inom plattformen. Jelastic uppdaterar regelbundet dessa mjukvarustackar till de senaste tillgängliga stabila versionerna eller tillämpar säkerhetskorrigeringar på redan släppta container-images.

Vanligtvis drar dessa containrar också nytta av ytterligare integrationer, såsom en automatiserad konfiguration baserad på skalningsgränserna för resursen (cloudlets), automatisk installation av SSL-certifikat, automatisering av programdistribution, inbyggd automatisk klustring, hanterad leverans av säkerhetsuppdateringar och annat.

Custom Docker Containers

Custom Docker Container är en Docker-image (baserat på det operativsystem som stöds) som installeras i system-containern i beebyte Paas, vilket gör den kompatibel med de flesta (men inte alla) plattformssärskiljande funktioner, såsom inbyggd vertikal och horisontell skalning. Med andra ord, filsystemet för din anpassade Docker-image packas upp i system-containerns körtid.

Jämfört med de certifierade hanterade behållarna ger det här alternativet tillgång till ett bredare urval av mjukvaru-stackar. Du kan välja från ett stort utbud av tredjeparts Docker-images tillgängliga på Docker Hub eller något annat kompatibelt offentligt eller privat containerregistrar. Däremot kan programvarans funktion och kompatibilitet inom plattformen inte garanteras eftersom den hanteras av en tredje part. 

Docker Engine CE (Docker Native)

Beebyte PaaS ger stöd för Docker Engine Community Edition som körs i system-containern men samtidigt har full kompatibilitet med det inhemska Docker-ekosystemet. 

Sådan integration gör det möjligt att arbeta med kärn-verktygen i Docker container-teknologi, nämligen:


Docker Engine – bearbetar Dockerfile-filer eller kör förbyggda container-images.

Docker Registry – lagrar och ger åtkomst till många offentliga och privata images, avsedda för distribution inom Docker Engine.

Docker Compose – hjälper till att sätta ihop applikationer som består av flera komponenter där alla nödvändiga konfigurationer deklareras i en enda skrivfil.

Docker Swarm – representerar flera oberoende Docker-noder, sammankopplade till ett kluster.

Jelastic tillhandahåller en färdigförpackad version av Docker Engine CE-lösningen och Docker Swarm Cluster med integrerad autokluster.

Kubernetes Cluster

Applikations-containern kan köras och hanteras med hjälp av Kubernetes orkestreringsverktyg. Det är en öppen källkodsplattform designad för driftsättning och hantering av feltoleranta containeriserade applikationer. Den kan hantera komplexa uppgifter för containerorkestrering, såsom driftsättning, upptäckt av tjänster, rullande uppgraderingar, självläkning och säkerhetshantering

Jelastic PaaS Kubernetes-implementering automatiserar klusterinstallation, konfiguration, uppdateringar och tillhandahåller flera förintegrerade tjänster (t.ex. Weave CNI, CoreDNS, Traefik, etc.).

Med andra ord, vi kör Kubernetes med hjälp av Jelastic orkestrering som ger maximal interoperabilitet för projekt som designades för Kubernetes från början. Den största fördelen med implementeringen av Jelastic Kubernetes är den avancerade modellen för betalning per användning som löser problem med rätt storlek och gör värdskapet för flera containers mer kostnadseffektivt.

Nu vet du om olika typer av containrar som finns tillgängliga på beebyte PaaS, såväl som viktiga detaljer som kan hjälpa dig att välja det mest lämpliga alternativet för dina projektbehov.

Dela nyhet:

Bloggen

Senaste nytt

Se fler nyheter