50 000 användare har gått NCKs webbkurs om mäns våld mot kvinnor
You are currently viewing 50 000 användare har gått NCKs webbkurs om mäns våld mot kvinnor

50 000 användare har gått NCKs webbkurs om mäns våld mot kvinnor

I dagens blogg träffar vi Annika Engström som arbetar som projektledare på NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, vid Uppsala Universitet.

NCK har ett otroligt viktigt uppdrag tycker vi på beebyte och det är också inspirerande att se att man prövar nya vägar för att nå fram med informationen – denna gång tillsammans med vårt partner Houdini!

Vad är NCK?

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. En viktigt del av vår verksamhet är att bedriva utbildning på olika nivåer. Allt från kurser på masternivå till webbkursen. 

NCK driver även Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon som förra året besvarade över 40 000 samtal. 

Vad för sorts webbkurser håller ni i?

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som tar upp ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bakom kursen står NCK, länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Att det är flera olika myndigheter som har utvecklat kursen tillsammans har haft stor betydelse för genomslagskraften och spridningen.

Kursen kan göras individuellt eller i grupp och till gruppspåret finns även en utbildningsmanual. Den är kostnadsfri,  enkel att använda och tar max timmar att genomföra.

50 000 användare har gått NCKs webbkurs om mäns våld mot kvinnor 1
Annika Engström: projektledare för bland annat webbkursen om våld.
50 000 användare har gått NCKs webbkurs om mäns våld mot kvinnor 2
Webbkursen om våld innehåller bland annat illustrationer samt filmat material.

Hur många deltagare har ni som går era kurser?

Webbkurs om våld har just passerat 50 000 användare av dem så har ca 10 600 gått den i grupp. Vi är verkligen glada över dessa höga användarsiffror. Men det behövs fortfarande mycket kunskap kring dessa frågor. 

Det är väldigt många personer! Vilka yrkesgrupper är det ni når ut till? Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till yrkesverksamma och studenter som i sitt yrke (kommande yrke ) kan komma att möta våldsutsatta personer.  Även ideellt engagerade och privatpersoner kan gå kursen.De vanligaste kategorierna bland användare: Socialtjänst 48 %, Hälso- och sjukvård och tandvård 16 %, Övriga (till exempel privatpersoner) 9 %, Studenter 8 %, förskola och skola 4 %.

Är det olika kurser med olika ämnen?

Kursen är uppdelad på  fyra avsnitt där bland annat våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar tas upp.Genom hela kursen följer man “Anna” som är en våldsutsatt kvinna. Hennes historia presenteras i serieformat. Det finns ett test att göra och man kan skriva ut ett intyg efter avslutad kurs. 

Vad är historien bakom initiativet att ha webbkurser?

I takt med att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas mer i samhället har även efterfrågan på baskunskaper om våld ökat bland yrkesverksamma. NCK och länsstyrelserna uppmärksammade den ökade efterfrågan på basutbildningar om våld. Under hösten 2015 togs det gemensamma beslutet att NCK, länsstyrelserna och Socialstyrelsen tillsammans skulle göra en webbkurs. Detta för att underlätta för yrkesverksamma att få baskunskap i ämnet. Arbetet med webbkursen pågick intensivt under våren 2016. Filmer spelades in med experter och yrkesverksamma från olika delar i landet och olika yrkeskategorier. Grafik och illustrationer togs också fram för att lyfta innehållet. En referensgrupp bestående av representanter för kommuner, landsting, myndigheter, forskare och idéburna organisationer träffades vid två tillfällen för att diskutera innehåll, utformning och implementering. I produktionens slutfas testades webbkursen av en användargrupp.

Har ni fysiska utbildningar också? Eller hur viktig är webben för er?

Vi har många olika fysiska utbildningar också; allt från enstaka föreläsningar, kurser för studenter, universitetslärare, yrkesverksamma. En del kurser är med universitetspoäng och en del utan. Sen webbkursen kom så uppmanar vi alltid våra kursdeltagare att gå kursen innan de kommer till oss på utbildning och det vet jag att många länsstyrelser också gör.

Hur har ni samarbetat med Houdini?

De var upphandlande av Uppsala universitet och de hade gjort en webbkurs kring mänskliga rättigheter för dem. Det är Houdini som har producerat webbkursen tillsammans med oss. Vi är väldigt glada för detta samarbete.

Och till vårt Partner Houdini, här representerad av Johan Lavenius:

Hur skulle ni säga att beebyte skiljer sig från er föregående driftleverantör?

Så här långt är vi väldigt nöjda. Eftersom vi har så många användare och en del är gruppledare för kursen och håller utbildningar med hjälp av kursen så får vi direkt höra när något inte funkar, är segt eller inte laddar som det ska.  Vi har inte upplevt något av det sen Beebyte tog över.

Förutom den rena prestandavinsten och en mycket mer rapp och lättarbetad kontrollpanel är det främst den personliga kontakten som ger ett stort mervärde. Vid både frågor och felsökning så får man snabbt hjälp av någon som till viss del redan känner till ens webbplats och inte börjar från noll.

Beebyte har ju en etisk företagsprofil, hur viktigt var det i valet av leverantör?

Det var en viktigt del. 

Visst är den viktig och måste minst leva upp till sin egna etiska företagsprofil. Det viktigaste i valet av leverantör är dock servicegrad, prestanda och givetvis även kostnaden.

Hur skulle ni beskriva att det är att arbeta tillsammans med beebyte?

Hög service och en väldigt stabil leverantör.

När något sker, som till exempel nertid, måste det lösas så snabbt det bara går. Att då fastna i en telefonkö eller i en first line-support som inte tar på sig samma av känsla av brådska är direkt skadligt för ett samarbete. Då är det väldigt effektivt med en kontaktperson hos Beebyte man kan vända sig till. Det känns som att det är såhär det borde fungera men det gör det sällan, i alla fall inte hos de leverantörer vi tidigare varit kund hos. 

Testa beebyte

- utan kostnad!

Få 500 kr att använda i vår tjänst Scale Cloud (VPS -Virtuella servrar) eller i vårt Webbhotell som driftas från våra toppmoderna svenska datacenter. 

Fyll i formuläret här bredvid för att börja använda din server eller webbhotell i molnet redan nu.

Skapa ett konto i beebytes kundportal

Prova beebytes hostingtjänster.

Använd rabattkoden startanu för att få 500kr att provköra för.