VPN till din VPS Virtuella Server

VPN

VPN via Virtual Appliance

Genom att sätta upp en liten virtuell server (sk. Virtual Appliance) kan vi erbjuda skräddarsydda VPN -lösningar till våra VPS kunder.

Via pfsense kan vi erbjuda ett brett urval av VPN tekniker, bland annat IPSec och OpenVPN.

Dessutom kan vi erbjuda hårdvara att hyra för den som vill kunna terminera VPN anslutningen på sitt eget kontor. Detta kan givetvis göras med befintlig utrustning förutsatt att den har stöd för det.

VPN 1
pfSense är en av världens ledande utvecklare av brandväggar baserade på öppen källkod.