Take away från Webbdagarna, del 2 - VPS, Webbhotell och molntjänster

Take away från Webbdagarna, del 2

Del två tänkte vi fokusera på en av de mera märkliga föreläsningarna på webbdagarna, nämligen den om the dark net. Vad händer om man tar bort samtliga regleringar, tillåter samtliga varor och släpper hela marknaden fri?

Resultatet kan vi till viss del finna på internet och helt oproblematiskt är det inte. Ted Bartlett (bland annat känd från TED Talks) berättade om vad som hänt när ”the Dark Net goes mainstream”. Hur referenssystem med rating (likt det på tradera eller ebay) upprätthåller förtroende mellan parter och hur blockkedjevalutor (exempelvis Bitcoins) kan användas för att dölja spårbarheten.

En snarlik föreläsning av Jamie kan ni se här nedan:

Vi har nu också kommit över intro-filmen från årets webbdagarna. Och vi erkänner – vi har en ny favorit!

När enkelhet och konvertering också bli faktorer för kriminella ligor…