Få bättre överblick över era tilläggstjänster

Nu kan du som använder några av våra extratjänster såsom SLA Platform, Platform Plus eller någon licens få en tydligare överblick över hur ert användande ser ut.

Flera vyer

Givetvis kan en tilläggstjänst höra ihop med såväl en enskild virtuell server som en hel organisation.

Därför går det att se ev. licenser eller tilläggstjänster som är associerad med en specifik Virtuell Server genom att klicka in på den i vår kundportal.

Klickar du istället in på ”inställningar” och väljer menyvalet ”Tilläggstjänster” så presenteras en överblick av samtliga tilläggstjänster för organisationen.

Förbättrad betalning

Från och med nästa faktureringsperiod så kommer tilläggstjänster att faktureras på samma sätt som virtuella servrar. Det innebär att de användare som tidigare fått fakturor med tilläggstjänster trots att man betalar sin VPS med kort, numera kommer att få allt på en kortbetalning.


Tilläggstjänster som de listas på en virtuell server
Överblick av tilläggstjänster på en virtuell server.

Överblick av alla tilläggstjänster för en hel organisation.