Med vind i seglen på beebytes Webbhotell Windows!

Bloggen träffar denna vecka den hängivne vindsurfaren Peter Andersson som ligger bakom sidan findwind.se och som beebyte sponsrar. På FindWind kan surfare och andra nyfikna se både aktuella och framtida vind och väderförhållanden för drygt fem hundra platser.

Hej Peter – kan du berätta lite mera om hur idén till findwind.se uppstod?
Hej! Idén att skapa FindWind uppstod ur ett eget behov. Kort sagt längtar alla vindsurfare ut på vattnet. Före FindWind använde jag alla möjliga vädertjänster och så snart det blåste blickade jag ivrigt mot viftande flaggor och vajande träd för att försöka förstå vart det var bäst att surfa just idag. Men som alla förstår är en flagga i Visby inte världens bästa vindmätare för en strand flera mil därifrån. Det måste finnas ett bättre sätt .. och med det föddes FindWind.

För oss som är lite nördiga av oss, hur fungerar egentligen findwind, var får den sitt data ifrån?
FindWind hämtar över tusen prognoser från tre olika vädertjänster flera gånger varje dygn. Dessutom använder tjänsten realtidsinformation från flera hundra vindkraftverk. Jag vill passa på att tacka de organisationer som givit mig förtroendet att använda information från vindkraftverk. Det är en välgärning för mig och alla surfare liksom Beebytes sponsring. Tack.

Du valde att kontakta beebyte för att använda beebytes Windows Webbhotell, varför det?
FindWind växte ur sitt tidigare webbhotell. Jag kontaktade flera leverantörer och valet föll på Beebyte. Självklart är det avgörande att plattformen tål att växa i och att möjligheterna till självservice är goda. Men det som verkligen väckte min uppmärksamhet var de snabba, vänliga och professionella svaren. Det var något särskilt i er attityd. Jag blev senare inte förvånad då jag läste bland annat om er etiska kod på hemsidan. Den rimmar mycket väl med de värdering som FindWind vilar på.

Du har skrivit all kod till findwind.se helt själv. Vilket programmeringsspråk använder du och hur mycket tid har du lagt ned på utvecklingen?
De flesta kodraderna är skrivna i C#. Därtill används en del Javascript för klienten och anrop till ett antal externa api. Jag har aldrig summerat nedlagd tid men kan konstatera att det är många timmar och att utvecklingen fortfarande pågår. Det roar mig helt enkelt och dessutom tillgodoser jag ju som sagt mitt eget behov. Jag vill själv ha världens bästa tjänst för att få mer tid på vattnet och surfbrädan.

Avslutningsvis, vilken är Sveriges mest underskattade vindsurfingplats?
Det måste vara Gotland! Nej det är förstås inte en plats utan en ö, men här finns unika möjligheter. Allt som behövs är vind, sedan är det bara att välja och vraka efter vindriktning och önskemål. Vind har vi dessutom ganska mycket av. Om jag måste välja en specifik plats får det bli Västergarn Södra, www.findwind.se/spot/västergarns.