Scale Cloud – ett moln fullt av funktioner

Backup – manuellt eller via schema

Via vår kontrollpanel har du full koll på dina backuper. Väĺj om de ska köras enligt ett färdigt schema eller ett schema som du själv konfigurerar för dina servrar med egen retentiontid (behållningstid). Du kan ha olika scheman för dina olika servrar. Vill du bara utföra en enskild backup så kan du också göra detta manuellt via kontrollpanelen.

Skala, manuellt eller per automatik

Vet du inte riktigt hur mycket prestanda som din applikation behöver ha från din virtuella server? Via vår kontrollpanel kan du sätta tröskelvärden för hur du vill att din server automatiskt ska få mera resurser om det krävs. Du kan också ställa in när den ska krympa i resurser igen om det är så att de inte används. På så sätt behöver du aldrig betala för mer än vad du använder. Billigare, bättre och säkrare för dig och dina molnlösningar. Läs mer om Auto-scaling i vårt blogginlägg.

e

Automatisera mera

Hos oss kan du nå en än högre grad av automation. Givetvis kan du konvertera en backup till en mall (template) för att enkelt sätta upp nya virtuella maskiner och servrar. Utöver detta kan du också bygga dina egna “recept” (recepies). På så sätt kan du enkelt automatisera inställningar och konfigurationer när du skapar nya virtuella servers. Scriptspråk som stöds är bash, VBS och PowerShell. Vi har också ett öppet och dokumenterat API som du kan arbeta mot.

Boota från ISO

Vi vill aldrig att du ska behöva vänta på att kunna utföra ditt jobb. Därför erbjuder vi alla våra kunder att kunna installera servrar från ISO -fil. På så vis slipper du vänta på att vi ska förbereda en mall för dig att installera servrar från. Saknar du något operativ i vårt mallbibliotek så kontakta oss gärna. Vem vet, det kanske ligger där snart så att du slipper ISO -filen?

Konsol – direkt i webbläsaren

Vi ger dig full tillgång via HTTPS (krypterad)-länk till en konsol som är direktansluten till din virtuella maskin. På så sätt kan du alltid nå den, även om RDP/SSH -tjänsten på servern skulle sluta svara.

Lastbalansera med ett klick!

Vill du lastbalansera din site eller webbtjänst över flera servrar? Via vår kontrollpanel kan du enkelt sätta upp en lastbalanserare som lastar trafiken över portar som du själv anger. Svårare behöver det inte vara!

Brandvägg – precis som du vill ha den

Varje virtuell server kommer med en egen uppsättning brandväggsregler. Via kontrollpanelen kan du enkelt editera dessa efter dina egna önskemål. Enskilda portar såväl som hela spann kan editeras.

Segregate

Vill du vara säker på att dina virtuella servers inte kör på samma hårdvara – inte bara idag utan även i framtiden? Aktivera då “Segregate” via kontrollpanelen så kommer vårt back-end system automatiskt att hålla reda på vilka servrar som får köra på samma hårdvara och inte.

SSH -nycklar

Jobbigt att hålla ordning på alla lösenord hela tiden? Hos oss kan du själv administrera lösenorden via kontrollpanelen. Via denna kan du också administrera SSH nycklar till dina virtuella servers.

Mobilapp

Ha alltid med dig den fulla kontrollen över ditt moln i fickan! Via vår mobilapp kan du starta om, sätta upp och fullt kontrollera dina servrar hos oss. App finns till Android och Ios.

OS kärna

Ingen delad OS kärna. Till skillnad från en VPS så delar din virtuella maskin ingen OS-kärna med värdservern. På så sätt kan du göra precis de förändringar som du vill.

Stort urval av mallar

Vi har ett stort utbad av färdiga mallar. På så sätt kan du vara igång med din server inom loppet av någon minut. Vi försöker att alltid ha de senaste versionerna av Windows Server och Ubuntu LTS så snart vi bara kan – ibland till och med förhands versioner som du kan prova gratis. Utöver detta så finns ett antal virtual appliances som är färdiga att tvätta e-post från SPAM eller t.ex. sätta upp VPN -tunnlar.

Boka demo!