PM: Nytt molntjänstföretag startar med bas i Karlstad - VPS, Webbhotell och molntjänster

PM: Nytt molntjänstföretag startar med bas i Karlstad

Nytt molntjänstföretag startar med bas i Karlstad

Att köpa serverkapacitet för sin webbsida eller webbshop via en molntjänsteleverantör blir allt vanligare. Marknaden har de senaste åren växt kraftigt och fortsätter att hålla en hög tillväxttakt. I detta startar två molnveteraner – Niclas Alvebratt och Simon Ekstrand – upp en ny verksamhet i Karlstad med namnet beebyte:

-Allt pekar på en fortsatt stark tillväxt för molntjänster de kommande åren. Inte en enda prognos pekar i en annan riktning och vi med vår bakgrund känner marknaden, säger bolagets VD Nicla Alvebratt.

Bolaget fokuserar på att leverera högt automatiserade servertjänster med en unik grad av automation, prestanda och skalbarhet:

-Vi har redan gjort en rad okonventionella val för att positionera oss aggressivt på marknaden, bland annat byggs våra servrar helt och hållet för vår verksamhet via en tysk leverantör och vi har byggt en egen mjukvara som gör att kunder enklare, snabbare och billigare kan komma igång hos oss, säger bolagets tekniske chef Simon Ekstrand.

Beebyte fokuserar på SME segmentet (Small & Medium Size Enterprises – små och medelstora företag) och vänder sig primärt till företagskunder.

Grundarna har flerårig erfarenhet med ledande befattningar inom den nordiska molnmarknaden med bakgrund i såväl mindre företag, som företag med omsättning över 2 miljarder kronor. Bakom beebyte står förutom entreprenörerna det etablerade och ledande företaget för digitala affärer i Sverige, Ninetech Partner AB. Ninetech Partner AB är med de fem ingående verksamhetsdrivande bolagen; Ninetech AB, Netgain AB, CloudPro AB, SiteDirect AB, Conneqted AB en av Sveriges ledande leverantörer av lösningar inom digitala affärer.

-Med beebyte som en del i vårt ”ekosystem” för digitala affärer, så är vi marknadens mest kompletta leverantör för att lyckas med din verksamhets digitala omställning, säger Ulf Sandlund, VD på Ninetech Partner AB.

-Med beebyte så förstärker vi vår expertposition, ökar vår kapacitet, samt skapar ett bredare och än mer konkurrenskraftigt erbjudande inom den digitala afären. Befintliga kunder i koncernen ges med detta större möjligheter att växa inom ramen för en och samma koncern vilket ger en ökad kundtrygghet, avslutar Ulf Sandlund.

-Och vi får ett naturligt samarbete med marknadens vassaste digitaliseringsexpert och tillgång till en kompetensbank som kommer kunna generera affärsvärde för våra kunder från dag 1, avslutar Niclas Alvebratt.

För mer information kontakta:

Niclas Alvebratt
VD beebyte AB
Tel: +46735257018
E-post: n@beebyte.se

Ulf Sandlund
VD Ninetech Partner AB
Tel: +46701917957
E-post: ulf.sandlund@ninetech.com