NopCommerce Hosting - hosting av NopCommerce e-handelsplattform

NopCommerce hosting

Hosting av NopCommerce

NopCommerce är en oerhört populär e-handelsmjukvara som driftas på Windows Servrar. Stabil drift av NopCommerce förutsätter inte bara kunskap om Microsoft Windows Server operativet, utan också gedigen kunskap i hur man hanterar och optimerar driften av Microsoft SQL Server.

Beebyte har erfarenhet av olika lastbalanserade och klustrerade lösningar för NopCommerce och webbdrift baserad på Microsoft -teknologi. Allt för lastbalanserade IIS servrar till redundande, klustrade eller speglade MSSQL databas uppsättningar.

Genom de olika service avtal som vi erbjuda kan vi ta stort ansvar för er NopCommerce hosting medans ni kan fokusera på er kärnaffär.

nopcommerce
nopcommerce är licensierat som öppen källkod under GPL (GNU General Public License)

Hosting av e-handel och affärskritisk drift

beebyte har efter flera decennier i branschen djup och gedigen kunskap av affärskritisk drift och hosting såsom den för e-handel. En e-handel måste vara tillgängligt dygnet runt med bra prestanda för att konverteringar ska lyckas och e-handlaren nå optimal lönsamhet. Tack vare våra smarta automatiska system, samt vårt heltäckande erbjudande av serviceavtal kan beebyte hjälpa stora som små e-handlare att optimera sin närvaro på webben.