Lastbalansera med några klick!

Lastbalansera med några klick!

Att sätta upp och konfigurera en enkel lastbalansering hos oss är enkelt. Allt som behövs är en eller flera servrar som man vill sprida lasten till. I det här exemplet så har vi två servrar node1 och node2. Dessa två kommer vi i exemplet nedan att använda. Vi börjar med att logga in i vår portal där vi har våra servrar:

 

Sedan väljer vi loadbalancer i vänstermenyn och trycker på add new load balancer -knappen.

Nu är det dags att ge lastbalanseraren dess inställningar. Vi ger den ett namn, väljer vilket nät den ska ansluta till samt sätter vilken porthastighet den ska ha. Var också noga med att lägga till vilka portar du vill lastbalansera. I detta fallet har vi valt port 80 (http).

Nästa steg blir att välja vilka noder som ska ingå som medlemmar i ditt lastbalanseringskluster. I vårt fall väljer vi de två noderna node1 och node2 som vi satt upp för detta.

När vi nu trycker på ”save” så kommer vår lastbalanserare att börja skapas.

När den är klar så hittar vi den under lastbalanserare (Load Balancers) i vår vm-hanterare. Där ser vi också vilka resurser den utnytttjar samt vilken IP-adress den har. Svårare än så här är det inte!

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom