Lastbalansera med några klick!

Lastbalansera med några klick!

Att sätta upp och konfigurera en enkel lastbalansering hos oss är enkelt. Allt som behövs är en eller flera servrar som man vill sprida lasten till. I det här exemplet så har vi två servrar node1 och node2. Dessa två kommer vi i exemplet nedan att använda. Vi börjar med att logga in i vår portal där vi har våra servrar:

 

Sedan väljer vi loadbalancer i vänstermenyn och trycker på add new load balancer -knappen.

Nu är det dags att ge lastbalanseraren dess inställningar. Vi ger den ett namn, väljer vilket nät den ska ansluta till samt sätter vilken porthastighet den ska ha. Var också noga med att lägga till vilka portar du vill lastbalansera. I detta fallet har vi valt port 80 (http).

Nästa steg blir att välja vilka noder som ska ingå som medlemmar i ditt lastbalanseringskluster. I vårt fall väljer vi de två noderna node1 och node2 som vi satt upp för detta.

När vi nu trycker på ”save” så kommer vår lastbalanserare att börja skapas.

När den är klar så hittar vi den under lastbalanserare (Load Balancers) i vår vm-hanterare. Där ser vi också vilka resurser den utnytttjar samt vilken IP-adress den har. Svårare än så här är det inte!