beebyte Cloud Containers - baserade på CoreOS och vår VPS tjänst

Cloud Containers

Beebyte Cloud Containers

Som en av de första skandinaviska moln och hosting -leverantörerna så kan nu beebyte erbjuda en Containers-as-a-service tjänst, baserad på operativsystemet CoreOS, containertjänsten Docker och orkestreringsverktyget Kubernetes, helt automatiserat via vår moderna molntjänst Scale Cloud

docker and kubernetes small

Allt data i Sverige

Som vanligt när du väljer tjänster från beebyte så lagras allt ert data i vårt toppmoderna datacenter i Karlstad. Ingen obehörig personal har tillgång till datacentret som är inhyst i en av försvarets före detta vapenkasuner. Fastigheten som datacentret är lokaliserat till används än i dag av försvaret.

sveriges flagga

Säkert och stabilt med CoreOS

Våra Cloud Containers driftas på en plattform med operativsystemet CoreOS i botten. CoreOS är utvecklat för att hantera containers och automationen kring dem. Ett tydligt exempel på detta är att det saknas pakethanterare och att alla applikationer är tänkta att köra via Docker containers. Hårdvarumässigt så driftas detta på vår unika hårdvaruplattform som innehåller endast SSD -diskar och som är redundant med automatisk fail-over i varje komponent.

På CoreOS hemsida så hittar ni bland annat konfigurationsexempel och dokumentation.

CoreOS installeras utan möjlighet att logga in. Operativet läser sin konfiguration från en så kallad cloud-config fil. Det är en YAML -fil som definierar konfiguration som noden ska använda. I filen kan man även konfigurera användare samt t.ex. lägga in SSH nycklar.

Core OS Logo
Priserna för våra containertjänster är de samma som för våra IaaS och VPS tjänster. Ni hittar information om dessa på vår prissida. Debitering sker per timma och som vanligt så har inte heller dessa tjänster någon uppsägnings eller bindningstid.

Administrera - orkestrera

Som med alla andra tjänster från oss så kan du administrera dem från din vanliga kontrollpanel. Samtliga tjänster konsumeras via kundportalen och oavsett om du sätter upp en virtuell server (VPS) eller container så görs detta från kundportalens så kallade ”server hanterare”.