Beebyte bästa skandinaviska molnleverantören

Beebyte bästa skandinaviska molnleverantören

Beebyte har via sitt medlemskap i Onapp Federation börjat sälja sin infrastrukturtjänst till andra Cloud Service Providers. Onapp Federation är en av världens största handelsplatser för infrastrutkurtjänster i molnet som omfattar 43 länder och över 50 leverantörer världen över.

Handeln går till så att flera molntjänstleverantörer kan köpa och sälja kapacitet till varandra via federationsnätverket. Rankingen sker baserat på metadata (nyckeltal) som tas fram för kvaliteten i tjänsteleveransen baserat på hårda mätetal såsom upptid, processor, nät och disk -prestanda. I nätverket finns ett 10 -tal leverantörer från norra Europa idag.

-Det är riktigt kul, vi är med god marginal den skandinaviska leverantör som placerat oss bäst i metadatamätningen med god distans till nummer 2 och 3 bland de skandinaviska leverantörerna säger beebytes VD Niclas Alvebratt. 

Mätningen är gjord på beebytes produktionsmoln som innefattar höga krav på support, tillgänglighet och prestanda;

-Jämför vi med oss andra som levererar inom samma produktionstyp med höga krav på kvalitet i leveransen så är vi faktiskt bland de 10 bästa i världen inom federationen, det visar att även små leverantörer kan, avslutar Niclas Alvebratt.